?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Діалектні словники

Колись відсканував ще декілька діалектних словників.

Аркушин Григорій
Словник західнополіських говірок

Луцьк: "Вежа", 2000. – Т.1 – 24 + 354 с; Т.2 – 456 с.


Пропонований словник уміщує понад 13000 діалектизмів (не враховуючи фонетичних варіантів). Записи говіркових слів подаються із 540 населених пунктів Західного Полісся, а також із пограниччя. Як ілюстрації, крім речень зі зв'язного мовлення, використані повір'я, прислів'я та приказки, загадки, уривки з обрядових пісень.
Для мовознавців, фольклористів, етнографів, а також усіх, хто цікавиться народною мовою.

Том 1
Том2


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ
Онишкевич М. Й.
Словник бойківських говірок: У 2 частинах
Редкол.: Гнатюк Г.М., Гриценко П. Ю., М. П. Матвіяс І. Г. та ін.

Київ, вид-во «Наукова думка», 1984.


Словник фіксує лексику одного з найдавніших говорів української мови, яскраво відображеного в творах української художньої літератури. Лексика локалізується в фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних і фразеологічних варіантах.
Укладений на матеріалі діалектологічних експедицій та на базі різноманітних етнографічних джерел — ХІХ-ХХ ст.
Для мовознавців — науковців, етнографів, викладачів, студентів.


Якість не захоплює, оскільки книжку набирано на друкарській машинці.

Частина 1
Частина 2Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України

Гуцульські говірки. Короткий словник
Відповідальний редактор Я. Закревська. — Львів, 1997. — 232 с.


Короткий словник гуцульських говірок, є відображенням основного лексичного складу одного з найцікавіших і найархаїчніших говорів південно-західного наріччя української мови. Гуцульські говірки мають давні традиції вивчення (понад 150 років), однак окремого завершеного й опублікованого словника, який охоплював би говірки всієї Гуцульщини, досі немає.
Короткий словник гуцульських говірок є науково-популярним словником шкільного типу, призначеним насамперед для освітянських потреб і масового користувача.
Пропонований словник є диференційним, тобто він не охоплює усієї лексики, яка функціонує у гуцульських говірках, а подає лише вибрану традиційну діалектну лексику, що не ввійшла до основного словникового складу сучасної української літературної мови.

Звантажити


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО

Москаленко А.А.
Словник діалектизмів українських говірок Одеської області

Одеса, 1958

У словнику представлено лексику одного з південних говорів української мови.
Укладений на власних матеріалах автора та з вислідів діалектологічних експедицій студентів.
Для мовознавців — науковців, етнографів, викладачів, студентів.

Скановано з ксерокопії видання.


Звантажити
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ


П. Лисенко
Словник поліських говорів

Київ, вид-во «Наукова думка», 1974.

Дослідження лексики поліських говорів становить особливу цінність для осмислення історії українського народу та його мови. Це незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії. До Словника, крім виразно діалектної лексики, включені також деякі олова загальнонародної розмовної мови, що мають цікаві семантичні, граматичні та акцентологічні особливості.
Словник розрахований на мовознавців, істориків, фольклористів, етнографів, вчителів, викладачів та студентів відповідного фаху, аматорів історії української мови.


Звантажити


ЗБІРНИК ФІЛЬОЛЬОҐІЧНОЇ СЕКЦИЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА Т. V

Іван ВЕРХРАТСЬКИЙ
ПРО ГОВОР ГАЛИЦКИХ ЛЕМКІВ

Львів, 1902. — 490 с.

Засновник українського природознавства, автор перших підручників та творець термінології з різних природничих наук, український філолог Іван Верхратський був дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка у Львові і першим головою його математично-природничо- лікарської секції. Верхратський відомий своїми дослідженнями флори і фауни Східної Галичини. Окрім цього, Іван Григорович був автором наукових праць з української діалектології та лексикології: "Знадоби до словаря южноруского"; "Знадоби до пізнання угорсько-руских говорів". Мові лемків північних схилів Карпат присвятив монографію «Про говір галицьких лемків» (Львів, 1902), яка досі є серед найґрунтовніших праць у цій ділянці, що не втратила наукової вартості. Книга складається зі вступу «Граматика», «Взірців бесіди галицьких лемків» (оповідання і приказки з різних сіл, загадки, приповідки, пісні), «Словарця». Цінна зокрема тим, що писалася в часи, коли лемки ще компактно проживали на своїх етнічних територіях, тож автор мав змогу дослідити говірку у її природному стані. Поданий «Словарець» (обсягом майже 100 с.) є фактично лемківсько-німецьким диференційним діалектним словником.

ЗвантажитиУ цьому збірнику, окрім іншого, вміщено також "Матеріали до словника західноволинських говірок" М.М. Корзонюка (сс. 62–267).

Академія наук Української РСР
Інститут мовознавства ім. О. ПотебніУкраїнська діалектна лексика. Збірник наукових праць
Київ, 1987


Розглядаються питання діалектної термінології, її уніфікації, висвітлюється типологія семантичної структури лексики різних граматичних класів (іменників, дієслів, вигуків) та лексико-семантичних об’єднань (лексико-семантичних груп, тематичних груп і лексико-семантичних парадигм).
Для лінгвістів-дослідників, викладачів вузів, студентів.


Звантажити

Знайти ці книжки можна також у КУМі.

Незабаром буде "Словник буковинських говірок" та "Наддністрянський регіональний словник".

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
(Deleted comment)
kosyva
Jan. 26th, 2009 10:46 am (UTC)
"ти маняк..."

Соґласєн (С) :)
Буде й ще не один. А поки що хай більше народу й про ці дізнається.
kosyva
Jan. 26th, 2009 10:52 am (UTC)
До речі, я просто здублював з цієї спільноти http://community.livejournal.com/hovirky/. Там давно вже релізив.
А про торенти не чув. Тобто, мабуть, чув, та вже призабув – поки що з ними не дружу, все більше з віслюком.
fbmk
Feb. 2nd, 2009 08:51 am (UTC)
обратите внимание, сейчас думаю, как бы организовать осмысленно усилия по сканированию и распространению электронной литературы:
http://fbmk.livejournal.com/210203.html
kosyva
Feb. 4th, 2009 01:17 pm (UTC)
Ідея, безумовно, чудова. Оскільки славістика теж є сферою мого зацікавлення, у міру сил сприяв би формуванню такої бібліотеки. Про групування поки що нічого предметного не скажу, треба добре подумати.
До слова, виклав випуск 2 СУМа 16-17 ст.
fbmk
Feb. 4th, 2009 01:20 pm (UTC)
спасибо!
sorry_gregory
Feb. 13th, 2009 10:46 pm (UTC)
А у якому це форматі? Стягнув, та відчинити годі.
kosyva
Feb. 14th, 2009 12:08 pm (UTC)
Формат дежавю. Відкрити можна, приміром, цією програмкою.
unyn
Aug. 15th, 2009 10:12 pm (UTC)
Дуже Вам дякую за можливість вполювати такі заласні словесні смаколики!!! Сиджу, читаю, тішуся!!! ;) :) :)
( 8 comments — Leave a comment )