?

Log in

No account? Create an account

Фітткау Гергард. Мій тридцять третій рік. Спогади східнопрусського священика – в'язня ГУЛАГу.
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 246 с.

Документальна розповідь про страждання цивільного населення Німеччини під час Другої світової війни. Автор книжки, католицький священик, був разом з іншими жителями Східної Пруссії депортований в радянські табори примусової праці за Полярним колом. Незважаючи на заборони й приниження, важкохворий Гергард Фітткау спільно зі священнослужителями інших конфесій і за колючим дротом продовжував мужньо нести високу місію пастора. Пережити тяжкі випробування того часу йому допомагала глибока віра. Автор з приязню та співчуттям відгукується про представників інших народів, у тому числі й українського, з якими йому судилось зустрітися на перехрестях невільницьких шляхів.
Книжка вперше з'явилася друком 1957 року й відтоді витримала понад десять німецьких видань. її перекладено одинадцятьма мовами, серед них англійською, польською та російською. Спогади Гергарда Фітткау українською мовою, безперечно, посядуть помітне місце серед набутків вітчизняної літератури на таборову тему.


Лінк на звантаження
Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.

У книзі розглядається одне з питань культури усного мовлення – наголос слів та їх форм. На матеріалі сучасних словників та української поетичної мови XIX–XX ст. аналізуються акцентуаційні особливості самостійних і службових слів, характеризуються закономірності та встановлюються основні тенденції їх наголошування. При паралельному акцентуванні слів визначається більш уживаний наголос, а за наявності розбіжностей в наголосі слів та їх форм у різних джерелах уточнюється літературна норма.


Лінк на звантаження
Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. - 326 с.

Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю.  
Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також загальні підходи, дидактичний матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою вивчення навчального курсу: поточного, модульного, підсумкового (тести та контрольні диктанти).  
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів гімназій, ліцеїв, шкіл, учителів, а також для всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.Лінк на звантаження
Оцифрував книжку Йосипа Дзендзелівського Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі, в основу якої лягла докторська дисертація визначного славіста. (Нещодавно, до речі, відзначили 90-річчя з дня народження мовознавця.)

«У книзі на великому фактичному матеріалі з лексики діалектів та історичних пам'яток досліджуються контакти української мови з польською, словацькою, а частково з чеською і південнослов'янськими мовами. Застосовується метод накладання та зіставлення ареалів контактуючих лексем, переглядаються визначення багатьох полонізмів і словакізмів в українській мові, встановлюються давніші ареали контактів на рівні діалектів».
 
Лінк на звантаження.
Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови.
Переклад з англійського видання Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка (Shevelov G.Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979)
Харків: Вид-во «Акта», 2002. – 1054 + ХІІ с+ 4 мапи.

   »
Завдяки підтримці КІУСу та його відділення при Харківському національному університеті — Східнього інституту українознавства ім. Ковальських — перше україномовне видання фундаментальної монографії Юрія Шевельова «Історична фонологія української мови» було надруковане при кінці 2002 р. харківським ви- давництвом «Акта».
Юрій Шевельов (1908—2002) був одним з найвидатніших українських мовознавців, чия монументальна праця «A Historical Phonology of the Ukrainian Language» була вперше опублікована в 1979 р. за підтримки КІУСу. Її поява змусила науковий світ переглянути не тільки історичну фонетику української мови, але й історію самої мови. У цій праці Шевельов заперечив погляди, які до того часу панували в академічному світі, — зокрема ті, що українська мова створилася в період після знищення монголами держави Київської Руси на основі т. зв. загальної давньоруської мови, попередниці російської, української та білоруської мов.
Так само як основоположна праця Михайла Грушевського «Історія України-Руси» доказує незалежний історичний розвиток українського народу, праця Юрія Шевельова подає нове тлумачення історії східньослов’янських мов узагалі, а української зокрема. Варто наголосити, що ця книжка і досі залишається єдиним фундаментальним дослідженням історичної фонології будь-якої із слов’янських мов.
Беручи під увагу, що праці Шевельова були заборонені радянським режимом і його книжка була спершу надрукована англійською мовою, небагато науковців в Україні мали можливість скористатися ориґінальною «Історичною фонологією».
Зі зміною обставин в Україні, КІУС замовив переклад книжки, щоб зробити її доступною для українських науковців та дослідників. Цей переклад здійснили доктори Сергій Вакуленко та Андрій Даниленко з Харківського національного університету.
Бюлетень Канадського інституту українських студій

Звантажити книжку з рапіди     Звантажити мапи окремим файлом

Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2008. – (Серія "Діалектологічна скриня"). - 288 с.

"Словник фіксує різноманіття лексики та фразеології (близько 10 000 одиниць)наддністрянського говору, зібраних у понад 500 населених пунктах Львівської, Тернопільської та північних районах Івано-Франківської областей. Це багаторічна праця доктора філологічних наук, професора Гаврила Федоровича Шила. Словник було створено за життя професора, але з різних причин не опубліковано. Для мовознавців, етнографів, істориків, викладачів, учителів, студентів, аспірантів, широкого кола поціновувачів українського слова.

Звантажити
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. створюється групою наукових працівників відділу мовознавства Інституту суспільних наук, з 1993 р. Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України. Він є хронологічним продовженням двотомного Словника староукраїнської мови XIV-XV ст., укладеного в цій самій науковій уставові під керівництвом проф. Лукії Гумецької й опублікованого у 1977–1978 рр.
Робота над Словником української мови XVI -першої половини XVII ст. почалася в 1975 р. від виявлення, аналітичного дослідження і добору пам'яток, які мали увійти в канон джерел майбутнього словника. Протягом трьох років в архівах і в рукописних відділах бібліотек України (Києва, Львова, Харкова, Одеси, Чернівців, Ужгорода). Росії (Москви, Санкт-Петербурга), Литви (Вільнюса) працювали в основному автори попереднього словника: Дмитро Гринчишин, Олександра Захарків, Іван Керницький, Розалія Керста, Мирон Онишкевич, Лев Полюга, Марта Сенів, Михайло Худаш, а також Ярослава Закревська, Надія Осташ, Ольга Федик. Мовний аналіз пам'яток здійснювана також проф. Лукія Гумецька.
Безпосередня робота над Словником почалася у 1982 р. і триває донині. За попередніми даними, обсяг Словника становитиме понад 400 друкованих аркушів і міститиме понад 40 тисяч слів. На сьогодні побачили світ 13 випусків словника.Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 1

Головна установа: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича

Відділення: історії, філософії та права

Установи-видавці: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Де і ким видано: Львів

Випуск є складовою частиною “Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.” – першої в історії української культури праці, яка подає інформацію про книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду. Випуск містить 475 слів на літеру А; тут подано їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику. Ілюстративний матеріал наводиться з урахуванням хронології, територіального поширення і жанрових особливостей писемнихпам’яток. Уперше в українській лексикографічній практиці у цитованому матеріалі збережений наголос слів.

Звантажити 1 випуск (на жаль, через погану якість друку довелося цифрувати як фото, тому й розмір величенький)Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 2

Випуск містить 1335 слів на літеру Б (Б – Богуславецъ)

Звантажити 2 випуск


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 3

Випуск містить 1255 слів на літери Б-В (Богъ – Весъной)

Лінк на звантаження 3 випуску (у цьому випуску є й текстовий шар)


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 6

Випуск містить 1214 слів на літери В (выпросити – вθундрованьє) і Г (г – головный)

Звантажити 6 випуск Цифрував випуск – Kovpaсk.


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 7

Випуск містить 1126 слів на літери Г (головнѣйший-гѣръ), Ґ і Д (д-десятина)

Звантажити 7 випуск (є й текстовий шар)


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 8

Випуск містить 1198 слів на літеру Д (десятинный — дѣдичство)

Звантажити 8 випуск (є й текстовий шар)


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 11
Випуск містить 1255 слів на літеру З (затраченє – злечитися).

Лінк на звантаження 11 випуску Цифрував випуск – Kovpaсk.


Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. – Вип. 12
Випуск містить 882 слова на літеру З (зливати – зять).

Лінк на звантаження 12 випуску Цифрував випуск – Kovpaсk.


Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В.Гуйванюк. – Чернівці: Рута. 2005. – 688 с.
ISBN 966-568-774-3

"Словник буковинських говірок" містить 11 тисяч 816 діалектних слів, не враховуючи їх фонетичних варіантів. Це колективна багаторічна праця науковців і студентів філологічного факультету Чернівецького університету, до якого увійшли записи говіркового мовлення із 227 населених пунктів Чернівецької області. Видання може бути використане як надійне джерело мовознавчих та українознавчих студій студентами філологічних спеціальностей, науковцями, вчителями, журналістами, письменниками і взагалі всіма тими, кого цікавить живе, безсмертне, самобутнє народне слово.

Звантажити

(Ковалівка Коломийського району)
Наукове видання. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. - 328 с.
ISBN 978-966-398-013-3
У цій книжці охарактеризована говірка села Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, яка відбиває в собі риси гуцульського і покутського говорів. Зацікавлений читач може ознайомитися із лексикою мешканців села, що зібрана і представлена в словнику. Це лексеми, яких або немає в українській літературній мові, або які мають відмінні від літературних відповідників значення та звучання. Подані тут також фразеологізми, інші сталі словосполучення, які побутують у мовленні мешканців села, зроблений аналіз особових офіційних та неофіційних назв і хресних імен ковалівчан, репрезентоване в затранскрибованих текстах живе мовлення мешканців Ковалівки.

Звантажити
Словник карпатоукраїнського торунського говору
з граматичним нарисом і зразками текстів. – Москва, 2001 (російською мовою)

1987–1998 рр. Інститут слов'янознавства Російської академії наук під керівництвом С. Л. Ніколаєва провадив регулярні експедиції у карпатоукраїнські говори. Матеріали, зібрані в експедиціях, публікувалися, зокрема, у випусках журналу «Слов'янознавство». У цьому виданні представлено словник, матеріал до якого зібраний у с. Торун Міжгірського району Закарпатської області у липні 1990 р. Словник включає практично всі зібрані під час експедиції слова й словоформи. Він доповнений коротким граматичним нарисом, у якому повідомляються основні відомості з фонетики (фонології) й іменної та дієслівної словозміни. Наводяться зразки текстів.

Отак завдяки російським лінгвістам маємо опис і словник говірки закарпатського села.

Звантажити

Latest Month

April 2011
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow